درباره ما

مجوز دفتر ترجمه رسمی ارومیه

جهت مشاهده تصویر در سایز بزرگتر کلیک کنید

تاریخ تاسیس: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

شماره پروانه: ۱۰۳۰

زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی و بالعکس

سوابق کاری:

جهاد دانشگاهی ارومیه            ۹۰ – ۱۳۸۷

کانون زبان ایران                      ۹۵ – ۱۳۹۱

دانشگاه علمی-کاربردی            ۹۵ – ۱۳۹۲

دفتر ترجمه اسناد رسمی               – ۱۳۹۶

مترجم مسئول:

نام و نام خانوادگی: توحید ماهر

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

محل اخذ مدرک کارشناسی: دانشگاه ارومیه

محل اخذ مدرک کارشناسی ارشد: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان