اخبار

ترجمه مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ بدون نظر
از تاریخ ۹۸/۰۱/۲۴ مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که از طریق سامانه جامع امور دانشجویان ( سجاد ) به آدرس portal.saorg.ir اقدام و موفق به دریافت کد صحت شده اند بدون نیاز به مراجعه حضوری و مهر و امضای سازمان امور دانشجویان قابل ترجمه می باشد.
ادامه مطلب
ترجمه اوراق قضائی
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ بدون نظر
از تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ احکام قطعی و غیر قطعی دادگاه ها، دادخواست، اظهارنامه، گواهی حصر وراثت، صورتجلسات تنظیمی در دادگاه، احضاریه و اخطاریه و بطورکلی اوراق قضائی با اعلام بلامانع بودن ترجمه از سوی شعب صادرکننده رأی قطعی قابل ترجمه و تایید می باشد.
ادامه مطلب