ترجمه رسمی گواهی های صادره توسط وکلا

 

• گواهی های صادره توسط وکلای دادگستری حسب مورد با تأیید کانون وکلای دادگستری مربوط یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قابل ترجمه و تأیید است.

• لایحه‌های دفاعیه، اظهار نظرات و… صادر شده توسط وکلای دادگستری قابل ترجمه و تأیید نیست.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید