ترجمه گواهی عدم سو پیشینه (سجل کیفری)

 

• اصل گواهی عدم سو پیشینه (سجل کیفری) به مدت ۲ ماه پس از تاریخ صدور قابل ترجمه و تأیید است.

• نام و سمت شخص مهر و امضا کننده حتما باید ذکر شود.

• گواهی های الکترونیکی از طریق کد کیو آر قابل استعلام بوده و بدون مهر قابل ترجمه و تائید هستند.

 

ترجمه رسمی سجل کیفری عدم سو پیشینه

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتبط

گواهی عدم سوء پیشینه پزشکی (برای پزشکان)شناسنامه – کارت ملیگذرنامه – گذرنامه ( اتباع خارجی) – گواهینامه رانندگی – کارت پایان خدمت و معافیّتسند طلاق – گواهی تجرّد – گواهی تولد – گواهی فوت