ترجمه رسمی گواهی تولد

 

• اصل گواهی ولادت اتباع ایرانی تا ۱۵ روز از زمان تولد با مهر و امضاء پزشک و تأیید نظام پزشکی بدون شناسنامه قابل تأیید است و بعد از ۱۵ روز با ارائه شناسنامه ترجمه و تأیید می گردد.

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتبط

گواهی ولادت و فوت (اتباع خارجی)شناسنامه – کارت ملیگذرنامه – گذرنامه ( اتباع خارجی) – گواهینامه رانندگی – کارت پایان خدمت و معافیّتسند طلاق – گواهی تجرّدگواهی فوت – گواهی عدم سوء پیشینه