ترجمه رسمی گواهینامه رانندگی

 

• اصل گواهینامه راهنمائی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به آن که توسط راهنمائی و رانندگی اعلام می شود قابل ترجمه رسمی و تایید می باشد.

• گواهی‌های نیروی انتظامی در خصوص عدم تخلف یا موارد تخلف و مفقود شدن گواهینامه قابل ترجمه و تأیید است.

 

ترجمه رسمی گواهینامه رانندگی

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتبط

شناسنامه – کارت ملیگذرنامه – گذرنامه ( اتباع خارجی)کارت پایان خدمت و معافیّت – سند ازدواج – سند طلاق – گواهی تجرّد – گواهی تولد – گواهی فوت – گواهی عدم سوء پیشینه