ترجمه رسمی گذرنامه اتباع خارجی

 

• تصویر گذرنامه که توسط سفارت یا کنسولگری ذیربط مهر و امضاء و پس از آن توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأیید شده باشد قابل ترجمه رسمی و تأیید است.

 

تایید گذرنامه توسط سفارت جهت ترجمه رسمی

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتبط

سند ازدواج و طلاق اتباع خارجی – گواهی های ولادت و فوت اتباع خارجی – پروانه کار اتباع خارجی – کارت اقامت و کارت سبز اتباع خارجی – کارت تردد اتباع خارجی