ترجمه رسمی کارت ملی

 

• اصل و المثنی کارت ملی قابل ترجمه و تأیید است.

• برگه هویت (پیش صدور) کارت ملی صادره از ثبت احوال با ارائۀ شناسنامه قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

 

ترجمه رسمی کارت هوشمند ملی

 

ترجمه رسمی کارت ملی قدیم

 

ترجمه رسمی رسید کارت ملی

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتبط

شناسنامه – گذرنامه – گذرنامه ( اتباع خارجی) – گواهینامه رانندگی – کارت پایان خدمت و معافیّت – سند ازدواج – سند طلاق – گواهی تجرّد – گواهی تولد – گواهی فوت – گواهی عدم سوء پیشینه