ترجمه رسمی کارت سلامت شغلی

 

• اصل کارت سلامت شغلی با تأیید سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

 

ترجمه رسمی کارت سلامت شغلی

 

برای دستورالعمل های مرتبط در سایت کانون مترجمان رسمی ایران کلیک کنید

 

مدارک مرتبط

مدارک شغلی – مدارک تحصیلی – مدارک دانشگاهی – گواهی پزشکی و جواب آزمایش – گواهی عدم سوء پیشینه – تقدیر نامه – احکام قهرمانی و گواهی های ورزشی