نرخنامه ترجمه رسمی سال ۱۳۹۸

(هزینه های دفتری و … در انتهای نرخنامه)

 

ردیف
نوع سند
ترجمه به زبان انگلیسی
۱ ریز نمرات دبیرستان ، پیشدانشگاهی (هر ترم) ۱۵۰/۰۰۰
۲ ریزنمرات دانشگاه (هرترم) ۱۸۰/۰۰۰
۳ کارت شناسایی  ۲۰۰/۰۰۰
۴ کارت معافیت
۵ کارت ملی
۶ شناسنامه ۲۵۰/۰۰۰
۷ ابلاغیه، اخطار قضایی ۳۰۰/۰۰۰
۸ برگه مرخصی
۹ توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)
۱۰ جواز اشتغال به کار
۱۱ حکم بازنشستگی (کوچک)
۱۲ دفترچه بیمه
۱۳ دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیشدانشگاهی
۱۴ ریزنمرات دبستان ، راهنمایی (هرسال)
۱۵ سند تلفن همراه
۱۶ فیش مستمری (کوچک)  ۳۰۰/۰۰۰
۱۷ کارت بازرگانی هوشمند
۱۸ کارت عضویت نظام مهندسی
۱۹ کارت نظام پزشکی
۲۰ کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن
۲۱ کارت پایان خدمت
۲۲ گزارش ورود و خروج از کشور
۲۳ گواهی اشتغال به تحصیل
۲۴ گواهی تجرد، تولد، فوت
۲۵ گواهینامه رانندگی
۲۶ گواهی ریز نمرات دانشگاهی
۲۷ گواهی عدم خسارت خودرو (نیم برگ)
۲۸ گواهی عدم سوءپیشینه
۲۹ گذرنامه(بدون روادید) ۳۵۰/۰۰۰
۳۰ روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک) ۴۰۰/۰۰۰
۳۱ اساسنامه ثبت شرکتها فرمی (هر صفحه) ۴۵۰/۰۰۰
۳۲ اوراق مشارکت و اوراق قرضه  ۴۵۰/۰۰۰
۳۳ انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و ۰۰۰)
۳۴ برگ تشحیص مالیات ، مالیات قطعی (هرصفحه)
۳۵ برگ آزمایش پزشکی(کوچک)
۳۶ برگ جلب ، احضاریه
۳۷ برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی(هر صفحه)
۳۸ پروانه دائم پزشکی
۳۹ پروانه مطب ، پروانه مسئولیت فنی
۴۰ پروانه نشر و انتشارات
۴۱ پروانه وکالت
۴۲ پرینتهای بانکی کوچک(تا ۱۰ سطر)
۴۳ تقدیر نامه و لوح سپاس ، حکم قهرمانی (کوچک)
۴۴ ثبت علائم تجاری ، ثبت اختراع
۴۵ جواز دفن
۴۶ جواز کسب
۴۷ ریز مکالمات تلفن (هر صفحه)
۴۸ سر فصل دروس(هر صفحه) ۴۵۰/۰۰۰
۴۹ سند وسائط نقلیه سبک
۵۰ فیش حقوقی (کوچک)
۵۱ فیش مستمری (بزرگ)
۵۲ کارت مباشرت
۵۳ کارنامه توصیفی ابتدائی (هر صفحه)
۵۴ کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن
۵۵ گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف
۵۶ گواهی بانکی یا سپرده بانکی
۵۷ گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا
۵۸ گواهی فنی و حرفهای (یک رو)
۵۹ گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ)
۶۰ گواهیها (سایر موارد(
۶۱ لیست بیمه کارکنان کوچک (تا ده نفر)
۶۲ حکم افزایش حقوق، حکم بازنشستگی ۵۰۰/۰۰۰
۶۳ آگهی تأسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی) ۶۰۰/۰۰۰
۶۴ اجاره نامه، بنچاق و صلحنامه محضری (هر صفحه)  ۶۰۰/۰۰۰
۶۵ اساسنامه، ثبت شرکت غیر فرمی (هر صفحه)
۶۷ بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه (هر صفحه)
۶۸ ترازنامه شرکتها، اظهار نامه مالیاتی (هر صفحه)
۶۹ تقدیرنامه، لوح سپاس و حکم قهرمانی (بزرگ)
۷۰ پروانه دفترچهای یا شناسنامه ساختمان (هر صفحه)
۷۱ پروانه مهندسی (هر صفحه)
۷۲ پرینتهای بانکی بزرگ (بیش از ۱۰ سطر)
۷۳ حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی
۷۴ دفترچه بازرگانی
۷۵ روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ)
۷۶ فیش حقوقی (بزرگ)
۷۷ قرارداد استخدامی (هر صفحه)
۷۸ کارت شناسایی کارگاه (هر صفحه)
۷۹ گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی (هر صفحه)
۸۰ گواهی حصر وراثت
۸۱ لیست بیمه کارکنان بزرگ (هر صفحه) ۶۰۰/۰۰۰
۸۲ مبایعهنامه و اجارهنامه با کد رهگیری (هر صفحه)
۸۳ موافقت اصولی
۸۴ دفترچه وکالت ۶۵۰/۰۰۰
۸۵ اوراق محضری (تعهدنامه، رضایتنامه، استشهادنامه، اقرار نامه ) (هر صفحه) ۷۵۰/۰۰۰
۸۶ بارنامه (هر صفحه)
۸۷ برگ آزمایش پزشکی (بزرگ)
۸۸ برگ سبز گمرکی (هر صفحه)
۸۹ برگ نظریه کارشناسی ملک
۹۰ پروانه بهره برداری (پشت و رو)
۹۱ جواز تأسیس
۹۲ سند ازدواج یا رونوشت آن
۹۳ سند وسائط نقلیه سنگین
۹۴ سند مالکیت(دفترچه ای)
۹۵ قیم نامه(هر صفحه)
۹۶ گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف
۹۷ مالیات بر ارث (هر صفحه)  ۷۵۰/۰۰۰
۹۸ وکالتنامه (نیم برگ)
۹۹ اظهارنامه ، تقاضای ثبت شرکت ، شرکتنامه (پشت و رو)  ۱/۵۰۰/۰۰۰
۱۰۰ اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) (هر صفحه)
۱۰۱ سند طلاق یا رونوشت آن
۱۰۲ سند مالکیت(تک برگی)
۱۰۳ قرارداد(هر صفحه)
۱۰۴ وکالتنامه بزرگ(هر صفحه)

 

تبصره -۱ : در ازای هر یک از خدمات زیر، مبالغ ذکر شده به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده میشود:

الف- هزینه های دفتری (تایپ , کپی، پلمب , امضا و…) مبلغ ۱۵۰/۰۰۰ ریال

ب- ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوی مهر و امضاء یا روادید مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال

پ- ترجمه هر انتقال در سند ملک مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال

تبصره -۲ برای هر مورد ثبت وقایع ازدواج و طلاق یا فوت همسر، هر فرزند، توضیحات و یا وفات صاحب شناسنامه ۵۰/۰۰۰ ریال به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده میشود.

تبصره -۳ هزینه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن برای هر نسخه  ۲۵%  هزینه ترجمه می باشد، اما برای مراجعات بعدی، کار جدید محسوب می شود

تبصره -۴ هزینه تصدیق هر صفحه کپی پیوست ترجمه با مهر و امضای مترجم رسمی ۱۰/۰۰۰ ریال می باشد.